IF Kilkameratene ble 25.april 2019 sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1 i henhold til NFF sine kriteria.

NFF sine mål for slik sertifisering er «Stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett»

De kriteria som må oppfylles for å få serifisering er nedfelt innenfor 4 områder:
– Aktivitet
– Organisasjon
– Kompetanse
– Samfunns- og verdiarbeid

Du kan lese mer om kvalitetsklubb konsept her.