Til foreldre!

LA BARNET DITT OPPLEVE SKIGLEDE OG MESTRING –  EN BALLAST FOR LIVET!

IF Kilkameratene, skigruppa ønsker å komme i kontakt med foreldre som har barn som er glad i skiaktiviteter.

Vi har som målsetting å

  • utvikle skiglede og gode skiferdigheter
  • skape sosialt fellesskap og mestring
  • motarbeide og dempe utstyrspress og prestasjonspress
  • legge til rette for et godt foreldresamarbeid

For de minste barna er fokuset å ha det morsomt sammen gjennom skileik, ulike aktiviteter som turer og sosiale arrangement. Vi ønsker å bygge gode holdninger og forståelse for at det er viktig å være fysisk aktiv og i god form. En ballast for livet!

Skileik: Fra 1. klasse. Det å ha det moro med ulike skiaktiviteter er viktigst.

Skitrening: Fra 12 år. Det legges vekt på at treninga foregår ut fra den enkeltes forutsetninger.

Foreldrene er viktig med sin innsats og frivillighet. Vi krever ingen spesielle forkunnskaper. Dere blir fort inkludert i gruppa og får opplæring.  Vi tenker oss roller som det å være sammen med oss med på treningene, smøre ski, hjelpe til å arrangere sosiale sammenkomster eller rett og slett være til stede på «foreldreparkeringa» mens trening pågår. 

Det viser seg at barna setter stor pris på at foreldrene deltar i fellesskapet. Og foreldrene blir gode rollemodeller.

Dere foreldre gir barna muligheten!  Vi gir tilbudet!!

VELKOMMEN TIL IF KILKAMERATENE/SKIGRUPPA.

Kontaktpersoner:

Pål Skillingstad (pal.skillingstad@kilkam.no

Sara Lind (sara@kilkam.no)

Frode Karlsen (frode.karlsen@kilkam.no)