Mange har lengtet etter å dra opp på banen for å “kakke litt ball” og endelig kan vi åpne opp for fri aktivitet på banen, også utenom organiserte treninger. Om det foregår organiserte treninger på banen kan den ikke brukes til frilek.

Smittevernregler:

  • Alle som skal bruke banen må være friske og symptomfri minimum 24 timer før de kan bruke banen
  • Vask/sprit hendene før du går ut på banen
  • Om mulig; vask ballen
  • Ikke sitt unødig på gressmatta
  • Oppretthold 1 meters avstand i den grad det går, med unntak av i situasjoner som omhandler kamp om ballen

NB! Tianhallen er fortsatt stengt for ALL uorganisert aktivitet. Vi håper å få åpnet denne også snart, men inntil videre ber vi om at det respekteres at hallen er stengt!