I høstferien 7-9 oktober arrangerer FK Bodø/Glimt, Nordland Fotballkrets og Hålogaland Fotballkrets (sone/ landslagsskolen) den årlige Salten Aqua Samlingen for de største talentene født i 2007 i Nordland og Sør-Troms.  Nominasjonene er basert på bla erfaringer fra Sone 07 Pilot og sonetrenernes nominering. Grunnet korona-regler ble selve uttaket besluttet redusert til et ganske begrenset i antall inviterte. Den 4 september ble uttaket med vår egen Sondre Berg publisert blant annet i Harstad Tidende.
Sondre og kameratene startet tidlig med «heldøgns» fotball i Sørvikmark. Sin første klubbtilhørighet ble dermed SMIL før han for noen år siden kom til Kilkam. Sondre har alltid hatt et godt blikk for spillet, gode tekniske ferdigheter og er en måljeger. Han kan bekle posisjoner både i midtbane, ving og spiss. I nominasjon og uttak er han klassifisert som «Angriper». 
Både SMIL og Kilkam synes dette er stor stas ønsker han (og familien) lykke til i Bodø og håper han får en virkelig god høstopplevelse. Vi ser virkelig frem til å få Sondres erfaringer fra denne samlingen og håper det er noe vi kan bruke aktivt i våre klubber.


Lena Torbergsen (Kilkam, adm fotballeder) og Anita Andreassen (SMIL, adm leder)
Bilde (Øyvind Kaarbø/ HT): Sondre Berg i kamp for Kilkam K07G


Bodø/Glimt som katalysator
Bodø/Glimt arbeider både systematisk og langsiktig med sine nærliggende klubbers talenter om adskillig mer enn talentutvikling. Klubber i området med Kvalitetsklubb1-godkjennelse (et krav) tilbys samarbeidsavtaler hvor en sammen driver aktiv klubb- (administrativ støtte) og trenerutvikling (trenerforum, gjestetreninger etc) på tvers av alle kvalitetsklubbene. På spillersiden tilbys talentene en samlet trening en gang i uken og deltagelse på cuper hvor en trenger invitasjon for å delta. Dette tilbudet innebærer et at de ikke trenger endre klubbtilhørighet, noe som gjør at de unge spillerne har sin treningshverdag/ seriekamper med sine venner i sin lokale klubb/ nærmområde. Det har vært flere forsøk på en slik tilsvarende etablering i vårt eget nærområdet – dessverre uten suksess.
Bodø/Glimt er også en foregangsklubb som har vært godt presentert på fotballkonferanser. De som kjenner litt til vår og Bodø/Glimts sportsplan og treningsveiledningere vil nok se hvor vår inspirasjon kommer fra. Kilkam er i gang med initativ og dialog om et tettere samarbeid med Bodø/Glimt på klubb-, trener- og spillutvikling (på guttesiden). Som klubb kan vi lære mye av Bodø/Glimt innen klubbsamarbeid, foredrag, gjestetrenere etc. Dette vil også gi oss mulighet til et tettere samarbeid om talentutvikling på ungdomstrinnet.