På grunn av koronasituasjonen har hallen til tider vært stengt. Dette har skjedd i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Oppdateringer kommer fortløpende på lagets facebook-side.