Også i år ønsker IF Kilkameratene i samarbeid med
Samfunnsløftet Sparebank 1 Nord-Norge å spre litt stemning og
glede på 17.mai.
Det vil bli kjørt kortesje fra Kilkamhuset til Breivika kl 13.30.
Ruten er som følger:
Kilkamhuset – gjennom Kilbotn til Kilamyra – RV83 til Breivika –
Breivikeng – Velkveien – Jetthågen – RV 83 til Kilamyra og
gjennom Kilbotn til Kilkamhuset.

Møt opp å være med å skape stemning