Kilkam er en foreldredrevet breddeklubb som skal favne visjonen «flest mulig, lengst mulig og best mulig». Alle disse tre delene henger sammen for å kunne gi et tilbud for alle spillerne. Vi har vært så heldige å få med oss Elisabeth Lindstrøm Hansen som spillerutvikler for Kilkam barne- og ungdomsfotball.

Spillerutviklers rollebeskrivelse er definert gjennom Kvalitetsklubbkonseptet og kan…

  • etter henvendelse fra hovedtrenere (og gjerne spillere) bistå med råd og veiledning til interesserte barn- og ungdommers egentrening, utviklingsmål og eventuelt tilpasning av treningsopplegg.
  • bistå med råd ifm spillers helsemessige belastning, mental og sportslig modenhet for hospiteringer for ett høyere alderstrinn eller jente- vs guttelag en eller to treninger i uken.
  • være kontaktperson og rådgivende for Sportslig ledelse ifm hospiteringer, henvendelser fra samarbeidsklubber og forbund ifm arrangementer, tiltak og utvikling rettet mot klubbens spillerstall.

Elisabeth har gått gradene via alle krets- og nasjonale tiltak. Hun var aktiv fotballspiller i flere lag i perioden 1992 til 2011, hvor hun også ble Norgesmester med Medkila i 2003. Hun har utdannelse/ arbeid innen fysioterapi, muskel- og skjelettmedisin, samt erfaring som mangeårig fotballdommer og «fysio»/ fysisk trener i HIL. Hun spiller for Kilkam Damelag – og har to døtre i Kilkam barnefotball. 

Rollen i Kilkam er et ulønnet verv hvor det totale arbeidsbelastningen nødvendigvis må tilpasses Elisabeths hektiske hverdag. Stillingen er rådgivende – detaljerte og omfattende restitusjons- og utviklingsplaner for enkeltspillere ikke er omfattet av rollen.

Elisabeth kan kontaktes via email: elisabeth@kilkam.no

Velkommen! 

Noter at deloppgaven med koordinering av hovedtreneres nomineringer til NFF/ kretsens soneuttak vil fortsatt bli ivaretatt av Trenerveileder Christoffer Ervik. Hovedtrener kan selvsagt konferere med Spillerutvikler om nominasjoner.