Kilkameratene er godkjent som grasrotmottaker.
Grasrotandelen gir den som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet
skal gå til.
Dersom du velger Kilkameratene vil laget få et beløp tilsvarende 7 % av din spillinnsats.
Støtt opp om laget, registrer Kilkameratene som mottaker av grasrotandelen når du spiller.