En nesten 6 m bred gapahuk er nå på plass øverst i skileikebakken på Kilkam arena, nært parkeringsplassen.

Denne er ment å gi ly til de som ferdes i området, spesielt vinterstid. Alle er velkommen til å bruke gapahuken. Spesielt er dette et tilbud for småbarnsfamilier som oppsøker skileikebakken om vinteren. Også barnehager og småskoleklasser vil nå kunne trives enda bedre her.

Kilkam ser det som viktig å legge til rette for at barn kan utfolde seg med skilek (små skihopp, trygg akebrettkjøring, skigåing og slalåm). Dette gir mestring og ferdigheter og vi håper at dette vil vekke interesse for aktivitet og friluftsliv i fremtiden.

Det er Kilkam sitt solide «senior-team» som på 3-4 dager satte opp gapahuken. All honnør til dem.

Gapahuken er delfinansiert gjennom midler fra Kanebofondet.