Styret i IF Kilkameratene innkaller herved til årsmøte for 2022.
Tidspunkt: Onsdag, 29. mars 2023 – kl 18.00.
Sted: Kilkamhuset
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret (styret@kilkam.no)
senest 2 uker før møtet (innen 15.3.23).
Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet og kan fås
tilsendt ved å sende forespørsel til styret@kilkam.no eller ringe Sara Lind på tlf. 91736157.
Bruk din stemme som medlem i IF Kilkameratene.