Kilkam er en veldrevet klubb basert på frivillig arbeid for å skape et best mulig
aktivitetstilbud i klubbens nedslagsfelt for våre barn.
Det nærmer seg nå årets Generalforsamling og dette er DIN mulighet til å være med å bidra
til klubbens drift og utvikling. Vi håper DU har lyst til å være med å bidra i en av følgende
viktige ledige roller:

  • Leder fotballgruppa: Rollebeskrivelse side 3
  • Økonomiansvarlig: Rollebeskrivelse side 3
  • Sportslig leder fotballgruppa: Rollebeskrivelse side 6
  • Materialforvalter fotballgruppa: Rollebeskrivelse side 9
  • Medlem av Husstyret: Rollebeskrivelse side 16.

Link Rollebeskrivelser

DU får være med å bidra til driften og utviklingen i en av regionens best drevne klubber. Ikke
la denne muligheten gå fra DEG til å være med å bidra og ta snarest kontakt med oss i
valgkomiteen for å fremme ditt kandidatur:
Nina Johnsen: Mobil: 90 15 90 99 eller ninaheniejohnsen7@gmail.com
Synøve Tevik: Mobil: 41 56 84 27 eller syte@equinor.com
Amund Skaalsvik: Mobil: 46 95 13 31 eller amund.skaalsvik@gmail.com