Harstad kommune har utarbeidet en ny støtteordning for barn/unge (mellom 6 og 19 år). Nå kan ulike instanser, foreninger, lag som følger opp barn og unge som har behov for støtte til fritidsaktiviteter, søke om midler gjennom fritidskassen. Det gis støtte på inntil kr 5000 pr barn pr år. Støtten er ment å dekke de utgifter som kreves for å kunne delta på fritidsaktiviteten. For eksempel fast deltakeravgift/treneravgift, personlig utstyr/klubbklær, deltakerutgift ved cup, reise/transport. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av vanskelig økonomi.

En KONTAKTPERSON søker på vegne av barnet/ungdommen. Privatpersoner kan ikke søke.

– En kontaktperson kan være en ansatt i det offentlige som følger opp barnet/ungdommen/familien (f.eks skolehelsetjeneste/lærere, helsesykepleier, familievernkontor, Nav, barnevern, helsestasjon).

– En kontaktperson kan også være en person tilknyttet frivillig lag/forening.

Søknader behandles fortløpende.

Mer utfyllende informasjon finnes på Harstad.kommune.no – Søkeord: fritidskassen. Her finnes også søknadsskjemaet. Spørsmål kan også sendes til martin.karlsen@harstad.kommune.no

May be an image of 4 people and text that says 'FRITIDSKASSEN'