F Kilkameratenes Ærespris kan utdeles hvert år. Et medlem kan motta den bare en gang.  Æresprisen kan utdeles til ett eller flere medlemmer som har utmerket seg gjennom idrettslig og/eller administrativ virksomhet til beste for laget. Statuttene for Ærespris ligger i klubbens lov.

Forslag på kandidater til æresprisen kan framsettes fra enkeltmedlemmer, grupper eller lagets styre. Forslag må sendes skriftlig og må være styret i hende innen en måned før årsmøtet. Lagets styre opplyser på årsmøtet sitt valg av æresprisvinner(e).

Klubben har tildelt Ærespris til følgende personer:

NavnÅr
Arve Jørgensen2023
Kjell Søreide2023
Knut Harald Nygård2022
Frode Benjaminsen2022
Christoffer Ervik2021
Sølvi Seberg Haldorsen2021
Martin Lauritzen2021
Morten Opsal2020
Knut Solstad2020
Alf Gunnar Bendiksen2020
Finn Håkon Jørstad2020
Leif Gunnar Bergland2019
Just Benjamin Karlsen2019
Hans Einar Haldorsen2019
Lisbeth Schjelderup Sætrevik2018
Frode Karlsen2018
Hege Sandbakk2017
Karl Ole Oppedal2017
Ivar Einem 2017
Are Bendikssen2017
Johnny Hakvåg2017
Alf Gabrielsen 2017
Frank Johnsen Formo2016
Vigdis Johnsen 2016
Øyvind Mikalsen2015
Arnt F Mathisen2015
Geir Johansen 2015
Edmund Sareussen2013
Tormod Johnsen2013
Astrid F. Iversen2013
Helge Iversen2013
Roy Tore Nilsen2013
Odd Magne Paulsen1988
Svein Kildal  1988
Arvid Torbergsen 1980
Leonard Jensen1980
Magne Iversen1979
Brit Aspaker 1978
Olav Aspaker1978
Otto Iversen 1975
Karl Markussen 1972
Roald Larsen1971
Tormod Johnsen 1970
Sara Sylvi Jensen1969
Børre Hansen 1968
Lars Karlsen1967
Arne Kristian Torbergsen1967
Marvin Johnsen1967