Styret innkaller herved til årsmøte for 2021 i IF Kilkameratene.

Onsdag, 9. mars 2022 –  kl 18.00.

Sted: Kilkamhuset

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret (styret@kilkam.no) senest 2 uker før møtet (innen 23.2.22).

Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på kilkam.no senest 1 uke før årsmøtet. De som ønsker å få dokumentene sendt elektronisk kan be om dette ved å sende mail til styret@kilkam.no.

Møt opp, bruk din stemme som medlem i klubben!

 

Styret