KILKAMHUSET

Torsdag, 15. juni 2023 – kl 18.00

      Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av dagsorden og de stemmeberettigede
  3. Valg av møteleder og sekretær
  4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  5. Orientering om regnskap 2022 Kilkam Anlegg AS
  6. Sammenslåing av styrevervene økonomileder og kasserer til ett verv «økonomileder»
  7. Endring av beslutningsprosess for utnevnelse av utvalg.
  8. Valg
  9. Aktivitetsavgift
  10. Eventuelt