Kilkam ønsker alltid nye medlemmer, spillere, dommer og andre frivillige. Har du lyst til å bidra på andre måter, kontakt styret, og bli med på laget.

Støttemedlemmer er også mer enn velkommen! Dette kan for eksempel være tidligere medlemmer, pensjonister, personer som er besteforeldre til barn som er aktive i laget osv. Et slikt medlemskap innebærer at du har stemmerett ved årsmøtet i idrettslaget og har fortsatt mulighet til å påvirke den videre utviklingen av klubben. Og du kan ta del i lagets medlemsfordeler.

Kilkam bruker MinIdrett til fakturering og medlemsoversikt, for å bli med må du benytte dette: minidrett.nif.no

Fremgangsmåte:

Du må opprette egen bruker/bruker.  Logg deg på minidrett.nif.no
Trykk «ny bruker» nederst på sida.
Tast inn navn, etternavn, personnummer (ddmmaaxxxxx) og mobilnummer, trykk fortsett.
Du får så tilsendt en engangskode på din mobil. Tast inn denne.
Lag passord. Du får så et brukernavn.
Søk etter klubb – IF Kilkameratene. Logg ut.

Fra «min idrett» får så  Kilkam v/kasserer tilsendt en melding om nytt medlem samtidig som du får tilsendt betalingsanmoding.

Du får tilsendt epost i forbindelse med kommende års innbetalinger.

Medlemskontingent og treningsavgifter
Medlemskontingent er kr 300,- pr enkeltmedlem

Treningsavgifter
Fotball:
1.-3. klasse:      kr 800 pr spiller
4.-6. klasse:     kr 1300 pr spiller
7.-10. klasse:   kr 1400 pr spiller

Juniorlag: kr 1400 pr spiller
Divisjonsfotball: kr 1700 pr spiller

Ski:
1.-3. klasse: kr 600 pr løper
4.-6. klasse: kr 1000 pr løper
7.-10. klasse: kr 1000 pr løper

Junior/senior: kr 1000 pr løper

Esport

Kun deltakelse i Esport: kr 500 + medlemskontigent

Deltar i fotball/på ski + Esport: Betaler ikke for Esport-deltakelse

For informasjon om ski og fotball ta kontakt på mail:
ski@kilkam.no eller fotball@kilkam.no

Ta kontakt med klubbens medlemsansvarlig/webansvarlig hvis du trenger hjelp til å registrere deg medlem: post@kilkam.no