Generelt om dugnad i Kilkam
Idrettslaget drives av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Kilkam oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad etter behov, men deltakelsen er basert på frivillighet.

Norges idrettsforbund har gode retningslinjer for dugnad i idrettslag.

De enkelte lagene / gruppene i klubben står fritt til å jobbe mindre dugnader for å skaffe inntekt til eget lag/gruppe. Større dugnader med inntekt over kr 15.000 skal som hovedregel være i felles regi til inntekt for klubben. Dette koordineres av styret


Send en mail til styret@kilkam.no om det er spørsmål angående dugnader.
Styret har ikke utpekt en enkelt person med ansvar for alle dugnader, men deler på dette arbeidet internt i styret.