Barneidrett
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.  For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Les mer om forsikringsordningene og hvordan du skal opptre ved skade på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/   

Ungdomsfotball 13-19 år
Alle fotballspillere må være forsikret gjennom NFFs fotballforsikring fra det året man fyller 13 år. NFFs reglement innebærer blant annet at et lag ikke får delta i seriespill eller andre kamper før de følgende kriteriene for gyldig lagsforsikring er oppfylt: • Forsikringen må være betalt i henhold til betalingsfristen • Alle spillere må være korrekt registrert gjennom Fotballens Informasjons- og Kommunikasjonssystem (FIKS). Les mer om forsikringsordningene og hvordan du skal opptre ved skade på https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/  

Skilisens og forsikring
Alle som skal være med på terminfestede skirenn i Norge fra 13-70 år må ha skilisens for å kunne starte, enten årslisens eller engangslisens. Dette gjelder også for deltakelse i renn utenlands. Du må være medlem i Skiforeningen, eller et idrettslag tilsluttet Norges Skiforbund for å kunne kjøpe årslisens på ski. Engangslisens betales normalt til arrangør ved påmelding. 

Betalingsinformasjon for årets sesong finner en alltid på Min Idrett. Logg deg inn med ditt brukernavn og passord. Du kan betale ved bruk av KID eller online via Min Idrett. Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade.

Les mer om forsikringsordningene og hvordan du skal opptre ved skade på https://www.skiforbundet.no/funksjonshemmede/skirenn/skilisens-og-forsikring/

Ulykkesforsikring
I tillegg har IF Kilkameratene en kollektiv ulykkesforsikring i Gjensidige Forsikring som dekker registrerte utøvere og trenere som ikke er dekket av det ovenfor nevnte.
Klubbens kasserer har oversikt over vilkår og innhold i denne forsikringen.

Kilkamhuset
Det er tegnet egen forsikring for Kilkamhuset. Klubbens kasserer har oversikt over vilkår og innhold i denne forsikringen.