Kilkam 2019

Ved spørsmål om fotball ta kontakt på mail: fotball@kilkam.no eller se på Bli medlem siden.

Sportslig ledelse fotball

Sportslig leder (leder sportslig ledelse) Alida Kvammen
Administrerende leder (styremedlem)Lena Torbergsen
DommerkoordinatorLeif Gunnar Bergland
TrenerveilederMartin Lauritzen
Jenter-/ungdomsansvarligOle-Kristian Nygård
Gutter-/ barneansvarligMartin Laurtizen

Nyttige dokumenter: