Ønsker du å leie Kilkam grillbua?

Kontaktinformasjon
Telefon: 99254332
Epost: utleie@kilkam.no
Facebook Kilkamhuset og grillbua

I tillegg til generelle regler gjelder spesielle regler ved fremleie av Kilkams
Grillbu til lag og personer.

 • Vanlig leietid er fra kl 15:00 til kl. 12:00 neste dag. Prisen er for kr. 1200,-.
  Utleie til barneselskap (inntil 3 timer) på dagtid koster kr.400,- .
  Andre leietider må avtales spesielt.
 • Nøkkel til Grillbua og toalettene utleveres mot kvittering fra leietager.
 • Betaling av leies skjer med kortterminal/ vipps vedhenting av nøkler.
 • Leietager må påse at lokalene med inventar og utstyr brukes slik at
  skader ikke oppstår eller inventar og løsøre kommer bort. Skader eller
  bortkomne gjenstander må erstattes av leietager. Styrets kontaktperson
  må umiddelbart underrettes om slike skader.
 • Opprydding, tømming av søppel i og rundt Grillbua skal alltid utføres av
  leietager. Søppelkontainer for Kilkam er plassert ved inngangspartiet av
  Kilkamhuset.
 • Grillbua kostes rent og bordene vaskes rent etter bruk, likeså toalettene i
  Kilkamhuset som har vært i bruk. Det er tilgang til vask i kjelleretasjen i
  Kilkamhuset.
 • Hovedlagets leder er ansvarlig for rekvirering av brøyting eller strøing av
  veien. Dersom leietager rekvirerer noen tilbrøyting/ strøing må leietager
  selv bære kostnadene.
 • Ikke bruk naturen som toalett, det ferdes unger i lekebakken.
 • Nøkkel til Grillbua og toalettene utleveres mot kvittering fra leietager.
  Vedkommende bekrefter samtidig å ha lest og godtatt ovenstående
  regler.
 • Forsiktig md åpen ild!
 • Vedkommende bekrefter å ha lest og godtatt ovenstående regler.