Husstyret velges av lagets generalforsamling for to år, og utfører pålegg vedtatt av den og hovedlaget.
Husstyret består av fire personer, som selv peker ut leder. Lederen er medlem av styret i hovedlaget og får innkalling til styremøtene.

Husstyret har overoppsyn på alle bygninger som tilhører Kilkam med unntak av Tianhallen. Det vil si Kilkamhuset, Grillbua, nye Tidtakerbu, gamle Tidtakerbu, Uteboden, Kiosk/Dommerrom og Fotballbu.

 1. Utleie og salg av ledig kapasitet i 1. etasje (sal/kjøkken) og grillhuset. Skigruppa og fotballgruppa har førsteretten til leie av huset. Ellers så skal utleien vurderes økonomisk. Gruppene betaler ikke leie.
 2. Utleieprisen fastsettes hvert år av hovedstyret etter tilråding fra husstyret.
 3. Husstyret sørger for nødvendig vedlikehold av bygninger og inventar, og påser at det til enhver tid er renholdsmidler, toalettpapir, rene håndklær og kluter tilgjengelig. Husstyret kan organisere ekstra vask og boning der man finner at dette er nødvendig. Boning av gulv skjer normalt engang på våren og engang på høsten.
  – Vedlikehold av klubbhus, inventar og nøkkler : Husstyret ved leder
  – Renholdsmidler, toalettpapir, lyspære osv : Husstyrets tilsynsmann
  – Håndklær/kluter/utleie , ansvarlig : Husstyrets medlemmer, på omgang ca en måned
  hver
 4. Husstyret skal påse at alle bygninger er presentabel til enhver tid. Kontroll av renhold. Gi tilbakemelding dersom renhold av huset/ bygninger etter bruk av idrettslagets medlemmer/grupper er mangelfullt. Husstyret setter frist for utført renhold. Dersom det ikke fungerer må gruppa dekker utgiftene for innleid renhold.
 5. Oppbevaring og inn-/utlevering av nøkler er husstyrets ansvar. Når huset leies ut skal leietaker kvittere for nøkkel og lese utleieregler og får en kopi av den. Utlevering av nøkler til lagets egne tillitsmenn skal være godkjent av de respektive ledere i undergruppene og tillitsvalgte kvitterer for nøklene.
 6. Hovedlagets kasserer fører fortløpende regnskap over utgifter og inntekter vedrørende huset og egne arrangementer.
 7. Husstyret påser at husreglene for bygningene følges både av Kilkams medlemmer og øvrige brukere. Gjentatte brudd på reglene rapporteres til hovedstyret.
 8. Husstyret har ansvar for at søppelcontainere tilgjengelig, og at de blir tømt. Brøyting av vei og parkeringsplass er hovedlagets ansvar. Ansvarlig snørydder for beskjed når det er utleie i helgen om vinteren. Han vurderer da om det er behov for brøyting/strøing av veien.
 9. Husstyret er ansvarlig for rundvask.
 10. Husstyret er ellers ansvarlig for vedlikehold (skifting av lyspærer, vasking av stoler, oppussing, vasking av mopper, kluter, kopphåndduker osv.) Foreløpig har vi en ordning at Just Ben kommer med rene mopper, vi kjører de skitne til han. I tillegg har vi en vaskemaskin i kjelleretasjen der moppene kan vaskes.

IF Kilkameratene forventer at medlemmene stiller opp og hjelper til når husstyret skal ha dugnad på bygningene.