Ønsker du å leie Kilkamhuset til konfirmasjon, dåp, navnedag, barnebursdag, bursdag eller andre arrangementer?

Kontaktinformasjon:
Telefon: 948 19 578
Epost: utleie@kilkam.no
Facebook Kilkamhuset og grillbua

REGLER FOR KILKAMHUSET

Utleie av huset foretas av hovedlaget/husstyret. Leieavtalen omfatter storsalen, gangen med møbler og kjøkken med utstyr. Kontrakt om utleie gjennomgås og underskrives av leietager og IF Kilkam. Hovedlagets leder og husstyret bestemmer utleieprisen ved arrangement som gjennomføres av andre enn IF KILKAM.

Priser :

På hverdag til barnebursdag eller møter etter kl 17:00kr. 600,-
Lørdag /Søndag leie til barnebursdag eller møter ca 3 timerkr. 750,-
Leie fra fredag kl 17:00 til lørdag kl 12:00kr. 3000,-
Leie fra lørdag kl 12:00 til søndag kl 16:00kr. 3500,-
Leie fra fredag kl 17:00 til søndag kl 16:00kr. 5000,-
Møter på dagtid til kurs/konferanse pr timekr. 300,-


Egne satser ved utleie til konfirmasjon

Leie fra lørdag kl 12:00 til søndag kl 21:00kr. 3700,-
Leie fra fredag kl 16:00 til lørdag kl 20:00kr. 3500,-
Leie fra lørdag kl 21:00 til søndag kl 21:00kr. 3200,-


Ved bestilling av Kilkamhuset betales det et depositum på kr. 1000,-
Unntak til barnebursdag/møter på ca 3 timer
Det er 25 års aldersgrense for leie av lokaler.

Med unntak av korttidsleie er prisen på utleie beregnet med vask av gulv.

Leietager skal påse:
– At Kilkamhusets materiell og utstyr blir brukt på en forsvarlig måte.
– At materiell etter bruk settes tilbake på sin faste plass.
– At uvedkommende ikke kommer inn i huset i leietiden.
– At dører, vinduer lukkes og alarm settes på når brukerne forlater Kilkamhuset.


Skader som påføres lokalene, inventar eller øvrig utstyr skal rapporteres når nøkkel leveres tilbake.


Det er ikke lov å røyke inne i Kilkamhuset. Dersom det er røyklukt etter utleie kan leietager faktureres med et tilleggsbeløp på kr. 5000.


Hovedlagets leder er ansvarlig for rekvirering av brøyting eller strøing av veien. Dersom leietager rekvirerer noen til brøyting /strøing, må leietager selv bære kostnadene.

Dersom leietager mener at Kilkamhuset ikke er i den stand som man ønsker å finne den (ikke rengjort) ber vi om muntlig og skriftlig tilbakemelding.

Sjekk om Kilkamhuset er ledig!