Norges idrettsforbund har vedtatt at alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- og eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal framvise politiattest. IF Kilkameratene er også underlagt denne bestemmelsen. Vi har plikt på oss å be medlemmer om å forevise attest. Informasjon om lovbrudd som denne attesten omfatter finnes i politiregisterloven § 39.

Attest oppbevares hos personen og kan forevises personlig eller pr. mail til den i idrettslaget som er ansvarlig for innhenting. Attester som forevises pr. mail slettes etter registrering.   

Søkere skal selv søke om attest.
Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte.

I søknaden om politiattest skal det vedlegges et skjema som bekrefter behovet for attest.             

Skjemaet er delvis utfylt av idrettslaget. Og det er fylt ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.

FREMGANGSMÅTE:

  1. Hent skjemaet (nederst på siden), fyll ut navn, fødselsnummer og dato. Lagre skjema på din pc.
  2. Logg deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  3. Velg formål fra nedtrekksliste (Velg Frivillige organisasjoner)
  4. Sett inn ditt utfylte skjema «Bekreftelse av formål».
  5. Send inn. Svar kommer innen 2-3 uker.
  6. Fremvis så politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig, personlig eller på mail. (Sara Sylvi Lind, sara@kilkam.no)

 Mere detaljert informasjon finnes på politiets nettsider og på nif sine sider.