Søknad om reisestøtte (fra årsmøte 28.04.2015)

Kilkameratene oppfordrer alle fotball-lag og skiløpere til å delta på mange turneringer og mesterskap. Det kan søkes om støtte for de som skal reise langt på større arrangementer. Reisestøtte er ment for å redusere transportutgiftene for den enkelte utøver på reisen fra Harstad til arrangementssted. Det er kun medlemmer i IF Kilkam som kan søke om reisestøtte og det skal kun komme utøverne (ikke lagledere, oppmenn og lignende) til gode.

Søknaden skal sendes samlet for Fotballaget v/lagleder eller fra Skigruppa v/leder. Søknaden må inneholde budsjett for estimerte utgifter og dokumentasjon om det finnes. For å søke om reisestøtte – send en e-post til styret@kilkam.no.

Styret i IF Kilkameratene har vedtatt følgende prinsipper for reisestøtteordningen som vil være grunnlaget for tildeling:

FOTBALL
Lag som skal reise på store turneringer langt unna, som i utgangspunktet krever flyreise, kan søke om reisestøtte på inntil kr. 10000,- pr. lag. Her nevnes Norway Cup og Dana cup som eksempel. Søknadsfrist på 1 mnd.  

SKI
Løpere som skal reise på store renn i nasjonal størrelse, som i utgangspunktet krever flyreise, kan søke om reisestøtte på inntil kr. 3000,- pr. løper. Her nevnes NNM, og Hovedlandsrennet som de mest vanlige renn. Søknadsfrist på 1 mnd.

Merknad: For utøvere som representerer klubben på nasjonalt elitenivå kan det søkes midler ut over denne ordningen.