Velkommen til årsmøte for IF Kilkameratene.
Onsdag, 26. mai 2021 – kl 18.00.
Sted: Kilkamhuset
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag/saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret (styret@kilkam.no)
senest 2 uker før møtet.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet legges ut på kilkam.no 1 uke
før årsmøtet. De som ønsker å få dokumentene sendt elektronisk kan be om dette ved å sende
mail til styret@kilkam.no.
Still opp og bruk din stemme som medlem i klubben!
Koronarestriksjoner (pr 26.4) tilsier at det maksimalt kan være 50 personer til stede. Vi ber
om at de som ønsker å delta på årsmøtet sender påmelding via mail til styret@kilkam.no.
Oppgi navn og telefonnummer.
Vel møtt!